DalMed är en företagshälsovårdsenhet som grundades 2002. Vi erbjuder förebyggande och främjande företagshälsovård samt övriga hälso- och sjukvårdstjänster till företag och privatföretagare på Kimitoön. 

För tillfället har vi 21 anslutna kundföretag. Deras gemensamma arbetstagarantal är ca 800 personer. Våra största kunder är Kimitoöns kommun, Ab Salmonfarm Oy, Kasnäsudden, Abloy Oy Björkbodafabriken, FNsteel Dalwire Oy Ab, Kimitoöns församling och Sibelco Nordic Oy Ab. 

DalMed hör till Suomen Työterveys ry som runtom i landet har ca 40 stationer i sitt nätverk. Med hjälp av detta nätverk har vi möjlighet att riksomfattande erbjuda företagshälsovård till de företag som har behov av det, också på andra orter. Med vårt nätverk strävar vi till att påverka utvecklingen av företagshälsovården i vårt land.

 

Mission

Med sin verksamhet strävar DalMed till att långsiktigt förbättra organisationernas resultat genom att utveckla välbefinnandet hos personalen i de anslutna organisationerna. 

 

Vision

DalMed är det bästa alternativet för en organisation i närregionen, som vill förbättra sin personals välbefinnande på arbetet via investering i mångdimensionell företagshälsovård.

 

Strategi

DalMed har en ansvarsfull, yrkeskunnig och flexibel personal. Vi erbjuder sjukvård med betoning på företagshälsovård utan längre väntetider och en mångprofessionell företagshälsovård som utvecklas i samarbete med kunderna.